skip to Main Content
Thù Hận Và Tình Yêu

Thù Hận và Tình Yêu

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà mình còn thơ bé, những tháng ngày mà gia đình tôi từng sống rất hạnh phúc với nhau. Ngày đó ba tôi mở một xưởng may nhỏ không lớn nhưng cũng đủ lo cho gia đình một cuộc sống ấm no, cho đến một ngày người bạn làm cùng cha tôi dành hết cả xưởng may và đá cha tôi về nhà, không chịu được đã kích ba tôi đã lên cơn đau tim và mất vài ngày sau đó. Quá thương ba mà một thời gian sau mẹ tôi cũng bỏ tôi lại một mình trên thế gian này.

Từ một gia đình hạnh phúc giờ đây tôi chỉ là đứa con nương nhờ trông côi nhi viện, tôi ấp ủ sự hận thù và thề với lòng lớn lên tôi sẽ đòi lại tất cững tháng ngày mà gia đình tôi từng sống rất hạnh phúc với nhau.

Truyen-tham-tu-tu-dieu-tra-theo-doi-ngoai-tinh-Thu-Han-Va-Tinh-Yeu

Ngày đó ba tôi mở một xưởng may nhỏ khhông lớn nhưng cũng đủ lo cho gia đình một cuộc sống ấm no, cho đến một ngày người bạn làm cùng cha tôi dành hết cả xưởng may và đá cha tôi về nhà, không chịu được đã kích ba tôi đã lên cơn đau tim và mất vài ngày sau đó. Quá thương ba mà một thời gian sau mẹ tôi cũng bỏ tôi lại một mình trên thế gian này.

Từ một gia đình hạnh phúc giờ đây tôi chỉ là đứa con nương nhờ trông côi nhi viện, tôi ấp ủ sự hận thù và thề với lòng lớn lên tôi sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.

Ngày tốt nghiệp đại học cũng là ngày tôi cầm trên tay tờ điều tra từ công ty thám tử tư Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh về người đàn ông đó. Biết được ông ta có một cô con gái tôi hết lòng theo duổi để dể dàng trả thù. Cho đến khi kế hoạch đã thành công chỉ cần triệu tập cuộc họp nữa là ông ta sẽ nhận lại tất cả đã làm với ba tôi thì Lan-người yêu tôi và cũng là con gái ông- cho tôi biết mình đã lên chức bố. Nghe những lời ấy mà tôi chẳng biết làm sao, tôi phải chọn giữa gia đình và tình yêu của mình, Lan là người tôi yêu nhưng còn ba tôi thì sao, còn ngần ấy năm trong viện mồ côi thì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top